Entries by admin

Vizitë në fshatin Vërtok dhe Reçan.

Ekipi profesional i I.N. Qendra për Konservim – Gostivar, kanë vizituar objektet profane dhe sakrale në fshatin Vërtok dhe Reçan Komuna e Gostivarit. Ekipi në fjalë konstatoi që objektet paraqesin vlera me histori të veçanta kulturore, të cilat duhet evidentuar dhe trajtuar si trashëgimi kulturore. Kujdesi, mirëmbajtja dhe promovimi i trashëgimisë sonë kulturore është një mision […]

КУЌАТА НА АХМЕД ЧАКО

Османската империја во времето на султан Сулејман II, не само што го достигна врвот на своето проширување и голем економски, општествен и воен развој, имаше и процветување на образованието, науката, уметноста и културата. Во својот двор, султанот имаше собрано многумина паметни луѓе, кои со својата мудрост придонесоа многу области од науката и културата да земат […]

Prezantimi i Trashëgimisë kulturore të Gostivarit

Institucioni Nacional Qendra për Konzervim me ftesë të kryetarit Arben Taravari bëri prezantimin e Trashëgimisë kulturore të Gostivarit për mysafirët nga Komuna e Sveta Nedela Republika e Kroacisë në krye me kryetarin Z. Dario Zurovec. Drejtor i Qendrës Për Konzervim Ylber Zulfiqari dhe Konzervator Mr.prof. Xhezair Rexhepi

Shtëpia e Ahmed Çakos

SHTËPIA E AHMED ÇAKOS Perandoria Osmane në kohën e sulltan Sulejmanit II, jo vetëm që arriti kulmin e zgjerimit të saj dhe një zhvillim të madh ekonomik, shoqëror dhe ushtarak, por pati një lulëzim edhe të arsimit, shkencës, artit dhe të kulturës. Në oborrin e tij, sulltani kishte mbledhur mjaft njerëz të ditur, të cilët […]

Kisha shën dhimitri

KISHA SHËN DHIMITRI  Në pjesën lindore e qytetit të Gostivarit gjendet kisha më e vjetër Sh. Dhimitri. Në mesjetë në vendin e saj, paraprakisht ka ekzistuar një manastir i madh. Manastiri, gjatë kohën e pushtimeve turke të këtyre viseve, është shkatërruar. Mbi themelet e manastirit të shkatërruar në vitin 1840 është ndërtuar kjo kishë. Kjo […]

Fjetja e hyjlindëses së tërëshenjtë

KRYETEMPULLI FJETJA E HYJLINDËSES SË TËRËSHENJTË Ndërtimi i Tempullit kishtar “Fjetja e Hyjlindëses së Tërëshenjtë” ka filluar në vitin 1915, gjatë Luftës së parë botërore, kur Maqedonia ka qenë nën okupimin e Bullgarisë. Themelet i ka shenjtëruar Metropolitani bullgar Neofit dhe mbi të njëjtët është vendosur karta me shenjtërimin e kishës Sh. Hyjlindësja. Pas tërheqjes […]

Shtëpia e Boletinint

SHTËPIA E BOLETINIT Shtëpia e Boletinit e cila njihet edhe si shtëpia e Beut, është një ndër shtëpitë më të vjetra në Gostivar. Mendohet se është ndërtuar ne shekullin e XVII nga beu i asaj kohe në qytet, e cila karakterizohet edhe si shtëpia e të pasurve të kohës. Objekti në të kaluarën ka qenë kompleks […]

Medresja

MEDRESEJA Medreseja gjendet në pjesën qendrore të qytetit të Gostivarit, në afërsinë e saj gjendet xhamia e sahatit, lokalet e bashkësisë fetare islame, shadërvani dhe porta hyrëse.Të gjitha këto formojnë një kompleks karakteristik që pjesërisht i takojnë arkitekturës osmane. Elementet arkitektonike dhe stilistike tregojnë se objekti është dominues që nga shekulli XVII dhe përfaqëson një vepër […]

Xhamia në f. Simnicë

XHAMIA E FSHATIT SIMNICË Sa i përket ndërtimit të xhamisë në fshatin simnicë nuk kemi burime të shkruara, andaj do të bazohemi vetëm te burimet gojore, sipas të cilave xhamia është ndërtuar kah viti 1850. Duke u bazuar po në të njëjtat burime, xhamia në fillim ka qenë e ndërtuar në formë të thjeshtë pa […]