Lista e të punsuarive në Qendrën për Konzervim – Gostivar

Bafqar Nuredini DREJTOR
Hirije Saiti Historiane
Lidija Novakovska Arkëtare
Xhezair Rexhepi Bashkëpuntorë profesional për ruajtjen e mozaikut
Arjan Rufati Bashkëpuntorë profesional për ruajtjen e pikturës në mur
Hod Miftari Botues
Lavdrim Memedi Bashkëpuntorë profesional për ruajtjen e ikonave
Arjeta Muça – Reka Bashkëpuntorë profesional për trashëgiminë arkitekturore
Bulent Kamber Dokumentator
Elmedin Kasami Bashkëpuntorë i ri, sekretar teknik
Ylber Zylfiqari Bashkëpuntor profesional për ruajtjen e plastikës drurit dhe gurit
Shefike Adili – Abedini Redaktorë – bashkepuntorë profesional për veprimtari botuese
Halim Musliu Bashkëpuntorë  i ri për
bashkëpunim ndërkombëtar
Vafire Memedi Referentë i ri, punë juridike
Cvetko Novakovski Punë të përgjithshme
Аngja Stoleska Pastruese