Prezantimi i Trashëgimisë kulturore të Gostivarit

Institucioni Nacional Qendra për Konzervim me ftesë të kryetarit Arben Taravari bëri prezantimin e Trashëgimisë kulturore të Gostivarit për mysafirët nga Komuna e Sveta Nedela Republika e Kroacisë në krye me kryetarin Z. Dario Zurovec.

Drejtor i Qendrës Për Konzervim Ylber Zulfiqari dhe Konzervator Mr.prof. Xhezair Rexhepi