Hirije Saiti

Gostivar, 1230 Gostivar, Maqedonia e Veriut.

hirijesaiti@gmail.com

Shkollimi

Shkollimin fillor dhe të mesëm e kreu në vendëlindje ndërsa atë superior në Fakultetin Filozofik dega Histori pranë Universitetit shtetëror të Tetovës


PËRVOJA E PUNËS

2004-2006
Shkolla Fillore Naim Frashëri, Vrapçishtë Arsimtare e Historisë

2006-2009
Shkolla e Mesme Komunale Gostivar, Gostivar Profesoreshë e Historisë

2011 – 2020
Qendra për Konservim-Gostivar, Gostivar Puntore profesionale e trashigimisë kulturore historike

2020
Qendra për Konzervim-Gostivar, Gostivar Ushtrues detyre Drejtor

Gjuhë
Gjuhë shqipe, maqedone dhe gjuhë Italiane.

Aftësi dhe përvojë të tjera profesionale:
Nga viti 1998 Hirije Saiti ka qenë aktive në më shumë shoqata joqeveritare në Gostivar dhe më gjërë dhe kryesisht është marrë me implemetimin e projekteve që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore, kohezionin social dhe jetën aktive e të rinjëve.