Bafqar Nuredini

Datëlindja: 29.10.1982, Balindoll, Gostivar

Email: nuredinbafqar@yahoo.com

Shkollën Fillore e kamë mbaruar në vitin 1997 në kuadër të SHF ”Ismail Qemali”, në Gostivar me sukses të shkëlqyer, shkollën e mesme e mbarova në vitin 2001 në Gjimnazin “Pançe Poposki” Gostivar.

Në vitin 2002 në Universitetin e Tetovës, Fakulteti Filozofik, u regjistrova si student i rregullt në degën Histori.

Në viti 2007 me sukses përfundova studimet në Fakultetin Filozofik, dega
Histori.

Në vitin 2012 mbarova studimet posdiplomike po në Universitetin e Tetovës.

Nga viti 2006 kamë qenë i punësuar në SHFK ”Ismail Qemali”, Gostivar.

Nga viti 2013 – 2017 Këshilltar në Këshillin Komunal të Komunës së Gostivarit.

Në vitin 2023 – u emrova Drejtori i Institutit Nacional Qendra për Konservim Gostivar.

Në 6 vitet e fundit vazhdimisht kamë qenë i angazhuar me Kontrata në vepër në shum manifestime kulturore, festivale të ndryshme dhe aktivitete tjera kulturore.

Kamë marrë pjesë në disa simpoziume të ndryshme në të cilat janë diskutuar e shtjelluar tema me karakter kulturor – historik.

Kamë të botuar disa shkrime në shtypin e shkruar e atë elektronik, në të cilat shkrime janë pasqyruar ngjarje e zhvillime të ndryshme.