[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Наслов на проектот
Обнова на фасада/Зграда на ул. Борис Кидрич бр.31, Гостивар
Обнова на фасада/Зграда на ул.ЈНА бр.49 и 51,Гостивар
Обнова на фасада/Зграда на ул.ЈНА бр.12 и 19,Гостивар
Основен  проект за Старат5а  џамија во село Симница, Гостивар
Основен проект и изведба на прва фаза на старата џамија во село Равен, Гостивар
Втора фаза на црквата Св. Димитрија –ентериер
Набавка на механизам за функционирање на саатите на Сааткулата во Гостивар  (2-ра фаза)
Истражувачки проект во археолошки локалитет С.Равен, Гостивар
Истражувачки проект во археолошки локалитет С.Србиново, Гостивар
Втора фаза на црквата Св. Димитрија – екстериер
Замена на процорци на куќа на Ахмед Чако – Гостивар
Истражувачки проект во археолошки локалитет С.Балиндол, Гостивар
Елаборат за ревалоризација на заштитени добра
Обнова на фасада/Зграда на ул.ЈНА бр.16 и 18,Гостивар
Обнова на фасада/Зграда на ул.Димитар Влахов бр.4, Гостивар
Обнова на фасада/Зграда на ул.Димитар Влахов бр.14, Гостивар
Обнова на фасада/Куќа на ул.ЈНА бр.65 ,Гостивар
Обнова на фасада/Куќа на ул.ЈНА бр.59 ,Гостивар
Обнова на фасада/Куќа на ул.ЈНА бр.72 ,Гостивар

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]