БАФЌАР НУРЕДИНИ

Роден на: 29.10.1982, Балиндол, Гостивар

nuredinibafqar@yahoo.com 

Основното образование го завршив во 1997 година во ОУ „Исмаил Ќемали“ во Гостивар со одличен успех, додека средното образование завршив во 2001 година во Гимназијата „Панче Поповски“ во Гостивар.

Во 2002 година на Филозофскиот факултет на Државниот Универзитет во Тетово се запишав на насока Историја како редовен студент.

Студиите ги завршив на 2007 година во Филозофскиот факултет, насока Историја.

Во 2012 година завршив постдипломски студии на Државниот Универзитет во Тетово.

Од 2006 година сум во редовен работен однос во ООУ “Исмаил Ќемали“ во Гостивар.

Од 2013 – 2017 сум бил советник на Советот во Општина Гостивар.

2023 – бев именуван за директор на Национална Установа Конзерваторски центар Гостивар.

Во последните 6 години активно сум бил ангажиран преку Договори на дело со поголем број на културни манифестаци, фестивали и други културни активности.

Активно сум учествувал на семинари, симпозиуми каде се обработуваат различни културно – историски теми.

Имам објавено различни написи во печатениот и електронскиот печат за различни настани и личности.